4H Fellesstyret i Stjørdal er et fellesstyre for de 6 aktive klubbene i kommunen.

Fellesstyret består av et styremedlem fra hver klubb, 4 rådgivere og 2 aktive medlemmer. Tidligere ble fellesstyret nevnt ved navn "nemd", men de valgte å endre navn da fellesstyre er et mer egnet navn.

 

Målet til fellesstyret i Stjørdal er å være et samarbeidsforum for alle klubbene, og det fungerer fint. De har noen samlinger på tvers av klubber, både seniortreff og rådgivertreff. De arrangerer Jegerprøven og tilbyr 4H-medlemmer ekstra god pris. De har også en rullering på å arrangere distriktsleir for aspiranter, og høster erfaringer av hverandre. Når det er nødvendig, fixer de felles buss til fylkesleir. Når det er arrangement i kommunen der 4H kan representere (blant annet Agrisjå og Friluftsuken), samarbeider de om dette.

På sommeren arrangeres sommerkurs for 3. til 6. klasse i samarbeid med det lokale museet, og 7 fantastiske 4H’ere får en fin jobbuke og nyttig erfaring.

 

I april var det årsmøte, og Fellesstyret i Stjørdal delte ut sin egen Natur- og miljøpris. Den går til den klubben som har størst prosent prosjekt i kategorien Natur og Dyr og gårdsliv i tillegg til stort antall utemøter. I år gikk prisen til Falken 4H, med nesten 60% av prosjektene i denne kategorien. Premien er 100 kroner/medlem. Vi gratulerer Falken 4H med prisen!

 

I 2022 vil Fellesstyret ha fokus på frivillighet: hvordan skaffe, bruke og beholde gode og engasjerte rådgivere.

 

Vi heier på dere! ?