Høstfesten nærmer seg og vi håper at dere i klubbene er godt i gang med forberedelsene. Høsten er spesiell i år og vi er derfor spente på hvordan dere planlegger høstfesten! Vi ser på diverse forum at det er ulik planlegging i klubbene, og det er mye god fantasi der ute. Derfor ønsker vi i Trøndelag, Hedmark og Oppland en tilbakemelding på hvordan dere planlegger og gjennomføre årets høstfest, slik at vi kan kartlegge hvordan vi i region midt løser utfordringene med Covid-19 i forbindelse med høstfest og årsmøter. Vi håper dere vil ta dere tid til å svare på disse 9 enkle spørsmålene. (men psst: det holder at en fra hver klubb svarer)