Kontaktinformasjon og tilganger

Det er viktig at kontaktinformasjon til klubbstyret blir oppdatert i Brønnøysundregistrene, medlemsregistret til 4H, på evt hjemmeside og sosiale media. Slik kan styret motta informasjon, og andre kan få kontakt med dere.  

Å ha eit verv vil ofte si at du har tilgang til å administrere f.eks. sosiale media. Husk å gi tilgangen videre. I medlemsregistret til 4H henger dette sammen med vervene som blir lagt inn.