Nord Solem gård ligger i Soknedal i Midtre Gauldal kommune og de driver med melkeku, litt ammeku og de har hester, hunder, katter og geit. 

I tillegg til dette har de også tilrettelagte gårdsaktiviteter, natur og friluftsopplevelser og dyrestell. 

Vi er veldig glade for å ha med oss Eli Figenschow og familien på 4H-laget

Eli og hund

 

Har du lyst til å følge med på hva de gjør på Nord Solem gård? 
Følg de på sosiale medier: 
Facebook: Nord Solem Gård
Instagram: Nord_solem_gaard