Ta med en venn og meld dere på ALT!

Vi hadde fjorårets siste fylkesstyremøte 4. desember i Trondheim. Dessverre fikk vi ikke tid til å gå igjen om alle saker som skulle opp, og vi fikk heller ikke den avslutningen på året som jeg ønsket. Det har vært et krevende 2019 for 4H Trøndelag og fremdeles jobber vi med å bygge kultur slik at vi kan gå i samme retning for å gi dere 4Here et best mulig aktivitetstilbud- og det skal vi få til! Det er godt å se at vi har et engasjert styre og andre tilknyttede roller som bidrar med sin kunnskap og meninger for å få dette til. Å se dere ungdommer i aktivitet er også inspirerende.

Det er mye å se frem til i starten av det nye året. Mitt første oppdrag er å møte rådgivere og voksne på voksensamling på fredag sammen med nestleder Ingrid. Det er også tid for styrevervskurs som er en knallbra start på året. Det kommer en plakettfest for å hylle våre plakettmottakere og ikke minst et veldig viktig fylkesårsmøte i mars. Der er mitt aller største ønske at dere klubber gjør alt dere kan for å sende deres valgte representanter til årsmøte. Andre ting som blir spennende er de digitale prosjektene. Trøndelag skal også ha trivselsagenter i år som blir utrolig gøy å følge.

Før jeg forteller om sakene fra sist møte må jeg komme med en viktig oppfordring. Ta med dere en venn og meld dere på alt dere kan av arrangementer i 2020. Fylkesårsmøte, Storkurs, fylkesleir, landsleir, 4H dagen, lokale arrangement, nasjonale kurs og utenlandsreiser og mye mye mer som skjer i 4H. Reis og opplev mer av 4H! ALT.
 

Med dette ønsker jeg og resten av fylke dere et fantastisk godt nytt 4H år!


Håkon 


Her kommer en lett versjon av sakene fra fylkesstyremøtet 4. desember.

Sak 45/19 Klubboppfølging

Vi tok en status på hvordan oppstarten av klubboppfølgingen har gått. Her kom det fram flere klubber som Det kom frem flere klubber som trenger tettere dialog fremover.

Sak 46/19 Fordeling av leirkontingent fylkesleir 2019                           

Dette var en innkommen sak fra Varden 4H.

 

Sak 47/19 Trivselsagent 2019

Jeg og Merete Holm Anderssen (prosjektledere) la fram rapporten som beskriver trivselsprosjektet 2019. (Lyst å lese? Ta kontakt med en av oss). Fylkesstyret var veldig fornøyde med prosjektet, prosjektlederne og ikke minst de synlige fantastiske 4Herne som har vært trivselsagent i 2019.

 

Sak 48/19 Trivselsagent 2020

Denne saken ble sett i sammenheng med forrige sak. Spørsmålet her er om 4H Trøndelag skal ha trivselsagenter i 2020 og fylkesstyret vedtok at det blir agenter også i 2020! Dette er utrolig stas, og veldig viktig for vårt fylke. I tillegg ble det gitt enda mer penger til prosjektet fra fylkets side.

 

Sak 49/19 Forslag til endring av 4H Trøndelags vedtekter

Normalvedtekter for fylkesledd av 4H Norge ble fornyet i 2019. Vi i Trøndelag skal se på våre egne vedtekter slik at vi også er oppdatert på vedtekter. Fylkesstyret utnevnte Håkon Rønvik, Morten Kulstad og Eva Alstad til å arbeide frem et forslag på vedtektsendringer som behandles på et fylkesstyremøte over nyttår. Dette legges deretter frem for fylkesårsmøte.

 

Sak 50/19 Status kommende arrangement i 2020                                          

Voksensamling Levanger 17.-19. januar Backlund hotell i Levanger.

Plakettfest lørdag 7. mars
Styremedlem Sara har kontakten opp mot administrasjonen når det gjelder plakettfesten. Hun la frem forslagene for lokasjon og styret diskuterte mulighetene. Fylkesstyret vedtok at plakettfesten skal gjennomføres på Scandic Stiklestad.

Fylkesårsmøte 21. mars 2020
Vi ser på lokasjon for dette og ønsker at det blir på Stjørdal. Jeg skal se mer på dette.

Storkurs
Det blir kun én kurshelg som arrangeres på Mære. Ingen klubber ville ta på seg å arrangere i søndre del av fylket. De ansatte jobber med å få til flere plasser på kursene på Mære for å få plass til så mange som mulig.

Nattvolleyball høsten 2020
STÆA og NTAK ønsker ikke hovedansvar for arrangementet, men at det skal ligge til administrasjonen å sørge for koordinering mellom fylket, STÆA og NTAK. Styret ønsker å se mer på dette på neste fylkesstyremøte.

 

Sak 51/19 Orienteringssaker

På grunn av tid ble det kun orientering fra regionkoordinator prioritert.

Sak 52/19 Fylkesstyrets kalender ble ikke gjennomgått. 

 

En annen viktig beskjed vi i styret vil gi er at dere medlemmer og foreldre må sjekke om dere har betalt alt av medlemskontingent og for de arrangement dere har deltatt på. Har du spørsmål, kontakt kontoret.