Fylkesstyret i 4H Trøndelag har i høst vedtatt at sommeren 2022 skal det arrangeres en felles fylkesleir for hele fylket. Oppdalsklubbene Fremad 4H, Viking 4H og Villmarken 4H har fått det ærefulle oppdraget, og inviterer hele fylkets juniorer og seniorer til fylkesleir på Lønset, Oppdal 30.juni-3.juli 2022.

Leirens tema er «Eventyrbøgda», og Oppdalsklubbene ønsker seg en miljøvennlig leir. Hovedkomiteen er godt i gang med planlegginga og sammen med medlemmene i Oppdalsklubbene lover de eventyrlige og spennende opplevelser på Oppdal sommeren 2022. Informasjon om program, aktiviteter og påmelding kommer, og åpning av påmelding annonseres våren 2022.

Fylkesstyret er klar over at det har vært ulik praksis i nord- og sørdelen av fylket når det gjelder leir, og gjør derfor nå et forsøk på å forene det beste fra begge parter.

Etter 2 år i pandemi, og uten så mye aktivitet har vi pr i dag mange medlemmer som aldri har vært på leir før, og fylkesstyret oppfordrer derfor alle klubbene om å arrangere regionvise klubbleirer eller aspirantleirer sammen med nærliggende klubber for å gi aspirantene trygge og gode opplevelser med leirlivet i sitt nærområde. De ansatte kan være behjelpelige med huskelister og instruksjoner/anbefalinger for arrangørklubber hvis ønskelig. De kan også være behjelpelige med å finne klubber i samme område, og sende ut mailer til aktuelle klubber dersom noen ønsker å invitere til samarbeid.
Norddelen av fylket oppfordres til å fortsette med sin rullering på aspirantleirer i de ulike regionene, kontoret har oversikt over rulleringsplanen og sender ut forespørsel til aktuelle klubber i løpet av desember.