Hvordan melde inn en sak til årsmøte i 4H Trøndelag? 

På årsmøtet i klubben blir det avgjort hvem av medlemmene som skal ha stemmerett på fylkesårsmøtet (se sak 9c på bildet overfor). Ofte blir disse kalt for delegat eller årsmøterepresentant. 

Årsmøtet skal i følge vedtektene behandle følgende saker: 

 • Valg av referent til å føre protokollen
 • Valg av to (2) representanter til å underskrive protokollen sammen med ordføreren 3)
 • Forretningsorden for årsmøtet
 • Årsmelding fra fylkesstyret
 • Revidert regnskap
 • Prinsipielle spørsmål reist av landsstyret, eller saker som klubbene eller fylkesstyret ønsker å drøfte. Slike saker skal være kommet til fylkesstyret senest tre (3) måneder før årsmøtet. 
 • Arbeidsplan 
 • Budsjett
 • Tilsetting av revisor
 • Valg

 

Mange velger å dele opp sakene, og saklista kan derfor se litt annerledes ut. 

Vedtektene til fylket sier at disse har rett til å sende inn saker til fylkesårsmøtet: 

 • 4H-fylkesstyret
 • 4H-klubbene
 • medlemsorganisasjonene
 • de valgte årsmøterepresentantene (fra klubbene)

Fristen for å sende inn saker til årsmøtet i fylket er i følge vedtektene 3 måneder før møtet, for 2020 vil dette bety at fristen er 20.desember. 

Bruk nedlastbart skjema tilhøyre -> for å sende inn saker