Siden stiftelsen i 1993 har Roknesvollen 4H- seter hatt som formål om å drive en levende seter med aktiviteter for 4H-ere, barn og ungdom. Dette blant annet ved å arrangere Naturcamp for barn og unge hver sommer. Det er også lagt til rette for utleie av kanoer og overnatting på setra.

Det utføres en stor frivillig innsats på setra hvert år. Hvert år før sesongstart arrangeres det dugnadshelg- og uker for å gjøre setra og området rundt klar til sesongstart. I tillegg har dugnadsverter ansvaret for dyrestell og kaffesalg gjennom hele sommeren.

Frivilligprisen skal påskjønne frivillig aktivitet utført over tid, inspirere kommunens innbyggere til økt frivillig innsats, og sette fokus på hva frivillig aktivitet betyr for kommunens innbyggere. Roknesvollen 4H- seter oppfyller alle kriteriene, og det frivillige arbeidet som gjøres på setra er til stor glede for hele Levanger skriver avisa Innherred. 

Hele avisartikkelen er en pluss-sak og kan leses her.