Ekstraordinært årsmøte holdes på Teams. Lenke til teamsmøte blir sendt til de som melder seg på. De som har mulighet, kan møte på Åsgårdtunet, ved Holt Nibio.

SAKSLISTE

 1. Åpning med 4H-løftet
 2. Konstituering
  1. Opprop
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av to referenter
  4. Valg av to representanter til å skrive under protokollen
  5. Valg av tellekorps
  6. Godkjenning av forretningsorden
 3. Revidert budsjett 2023
 4. Budsjett 2024
 5. Valg
 6. Avslutning