Føremålsparagraf

4H skal utvikle ein aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Grunnlaget for organisasjonen sitt arbeid finns i naturbruksnæringane og lokalmiljøet.
Spesielt under "For 4H-ere" på nettsida vår finn de mykje informasjon om 4H

Eigen brosjyre 

Her finn de masse nyttig informasjon for heilt nye føresett i 4H. Den er og fin dersom du har vore med ei stund, men treng ei rask oppdatering. 

Bokmål - versjon                                                

Nynorsk - versjon


Har du framleis spørsmål, finn du meir informasjon på www.4h.no. Du kan i tillegg kontakte 4H-fylke ditt. Kontakt frivillige eller tilsette i 4H Sogn og Fjordane.