Dette er kjempetrist, for vi veit mange har gleda seg til denne helga. Dette er arrangement innomhus med deltakarar frå heile fylket. Stor usikkerheit rundt Koronasmitte, gjer at 4H ønskjer å være føre var og ta omsyn til både deltakarar og frivillige. 

Vi er derfor svært glade for at alle lokale arrangørklubbar i utgangspunktet er positive til å gjennomføre til hausten. Detter arbeider vi nå med å få til. 

Avgjersla er basert på nasjonale forskrifter, Folkehelseinstituttet sine råd om smitteforebygging per 12.03.20, samt gjennomgang av eigen tryggleik og ønskje om å bidra til å bremse smitteomfanget.

Informasjon blir sendt ut alle påmeldte og alle samarbeidspartar i løpet av kvelden i dag, torsdag og morgon fredag. 

Faktura blir ikkje sendt ut.

Har du spørsmål?

Send til sfj@4h.no 

Les meir om koronaviruset på Folkehelseinstituttet sine sider.

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. Her er Helsedirektoratets video: