Fylkesstyret opnar for at 4H-klubbane kan søkje om pengar til å gjennomføre klubb-leirar i sommar. Dette er gåvemidlar frå Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane.

Søknadane vert handsama fortløpande.