-Vi er kjempefornøgd med at Ole sa ja til å arbeide hos oss! smiler regionkoordinator Synnøve Jørgensen

Fram til januar neste år, skal han halde oversikt og gjere kontorarbeid for 4H Sogn og Fjordane. Dette betyr at han til dømes skal føre rekneskapen, lage til påmeldingsskjema i medlemsregisteret og halde orden på kontoret og lageret.

 

Når du ringer 4H-kontoret er det ein hyggeleg kar på snart 55 år som tar telefonen. Han bur i Førde, og har 2 vaksne barn. På fritida driv han med kiting på sjøen og telemark-kjøring i skibakken. Ofte har han også fotografiapparat med seg. Han er nemleg veldig glad i å ta bilete!

 

Sidan Kari Anne ikkje arbeider i 4H lenger og Helene er sjukemeldt, er Ole førebels aleine på kontoret. Synnøve og styreleiar, Camilla, arbeider med å få fleire tilsette på plass så raskt som mogleg.