Her er nokre 4H-klubbar sine planar om gjennomføring av haustfest:

  • ute på naturmøteplassen
  • fest berre for medlemmene og klubbrådgjevarane
  • bruke nettsider til markering av jubileum
  • ha utstillinga i grendahuset heile veka, slik at interesserte kan komme innom å sjå når det passar
  • utstilling i vindauga - kan sjåast frå utsida
  • bilete frå 4H-prosjekta i vindauga på lokalbutikken
  • bruke Facebook og andre sosiale media aktivt for å vise 4H-aktivitet og 4H-prosjekt
  • loddsal på bok, med førehandssal
  • kahoot, quiz, førehandsinnspelte filmsnuttar som underhaldning