4H Sogn og Fjordane har til saman nesten 1200 medlemmer og 59 lokale klubbar i til saman 21 kommunar i regionen. Gjennom heile året arbeider medlemane i 4H med prosjekt innan eit tema dei har valt sjølv. Mottoet er “å lære ved å gjere”, og på haustfesten skal dei vise fram kva dei har lært dette året. Kanskje er det noko innan friluftsliv, mekking på motorsag, lært å vere avløysar på ein gard eller kanskje noko innan matlaging? Her er mangfaldet stort!  

Kor og når er haustfestane?  

Haustfestar 2022
KlubbKommuneDato for haustfest
AUDHUMBLA 4H Lærdal 29/10 
BERGKRYSTALLEN Høyanger 
BERGROSA 4H Luster 22/10 
BLÅKLOKKA 4H Jølster 30/10 
BUKTA 4H Gloppen 22/10 
DALANE 4H Høyanger 
DEN GRØNE RIDDAR 4H Gaular 30/10 
DRIVA 4H Førde 
EGGENIPA 4H Gloppen 02/10 
EIKÅS 4H Jølster 09/11 
ERLA 4H Sogndal 
FIRKLØVEREN 4H Gulen 
FJELLROSA 4H Stryn 22/10 
FJELLTIND 4H Jølster 
FJORDLJOS 4H Balestrand 12/11 
FJÆRLAND 4H Sogndal 02/10 
FLINK 4H Gaular 30/10 
FORTUN 4H Luster 21/10 
FOSSEKALLEN 4H  Stryn 23/10 
FRAMSYN 4H Gaular 21/10 
FREIDIG 4H Eid 40 årsjubileum i 2022 
FRESVIK 4H  Vik 22/10 
GAUPA 4H Stryn 13/11 
GUDDALSTOPPEN 4H  Fjaler 29/10 
HAFSLOVATNET 4H Luster 29/10 10 årsjubileum i 2022 
HAKKESPETTEN 4H Gaular 
HAVGULA 4H Gulen 2/10 
HEI OG HÅ 4H  Vågsøy 6/11 
HESJASTAUREN 4H Vik 05/11 
HESTEHOVEN 4H  Eid 5/11 
HOLEHOLTEN 4H  Fjaler 23/10 
KJERNEN 4H Sogndal 23/10 
KLØVEREN 4H Gloppen 6/11 
KRUNHJORTEN 4H  Bremanger 22/10 40 årsjubileum i 2022 
KVITVEISEN 4H Gulen 13/11 
4H-KLUBB Kommune 
LAUVSPRETT 4H  Hyllestad 
NAUSTA 4H Naustdal 12/11 
SJØSTJERNA 4H Askvoll 2/10 
SKJOLD 4H Luster 29/10 
SKOGKLØVER 4H Gaular 23/10 
SNØKLOKKA 4H Gloppen 6/11 
SNØNIPA 4H Gloppen 23/10 
SOLRENNING 4H Høyanger 
SOLSTRÅLEN 4H Førde 6/11 
SOLTIND 4H Førde 30/10 
STANDAL 4H Flora 
STEINTØFF 4H Flora 29/10 
TREKLØVERET 4H Eid 5/11 
TRODA 4H Bremanger 22/10 
ULLALAND 4H  Naustdal 
UNGBJØRKA 4H  Høyanger 6/11 
VARDEN 4H Stryn 25/09 
VON 4H Naustdal 22/10 
VÅRLIV 4H Luster 30/10 
VÅRLIV 4H Førde 30/10 
VÅRVON 4H Gulen 22/10 
ØRN 4H Eid 12/11 
ÅRDALSKLUBBEN 4H Årdal 21/10 

Kontakt oss

For meir informasjon om 4H Sogn og Fjordane: 
Fylkesstyreleiar Eirik Hortemo Vikøren, tlf.: 95 82 86 03

For kontakt med den enkelte klubb: 

Sjekk ut oversikt og kontaktinfo her.