Dersom du vel prosjektet trivselsagent, så er det to samlingar som du kan delta på, den første er 4. - 6. februar, og den andre er 25. - 27. mars.

Meir informasjon om kva som skjer på desse samlingane får du dersom du melder deg på!

Meld deg på som agent på mail til helene.lundekvam@4h.no innan 15. januar 2022!

Møt trivselsagentkoordinatorane, vi skal lære dikka opp til å bli gode agentar!

spørjeskjema

Endå ikkje overbevist om å bli trivselsagent? 
Eg har spurt tidlegare trivselsagentar om: 
Kvifor bør andre velje prosjektet trivselsagent? 
Her er svara deira:

svar


Håpar eg ser akkurat deg som trivselsagent!
XOXO Kristin Eineteig, trivselsagentkoordinator<333