N4HA har gleda av å ynskja alle alumnar og årets plakettmottakarar hjarteleg velkomen til aktivitetshelg møter innspelsmøte!

Kva betyr aktivitetshelga møter innspelsmøte?

  • Gratis surfekurs
  • Gratis opphald
  • Reisekostnadar opp til 1000 kr. blir dekka
  • Oppå alt dette får du moglegheit til å vera med å bestemma/kome med innspel til korleis du ynskjer at alumntilbodet skal vera framover!

Meir fantastisk blir det ikkje!

Har du lyst å møte venner du ikkje har sitt på evigheiter? Då må du bli med på ei heidundrande aktivitetshelg med N4HA 19.-21. november! Helga går føre seg på idylliske Borestranda på Jæren i Rogaland.

LES MEIR og MELD DEG PÅ I DAG

Vi har i tillegg ei landsomfattande spørjeundersøking retta mot akkurat deg, i høve prosjekt alumnløft. Det tek deg ikkje lange tida å svare, men det gler oss stort om du gjer det!

Spørreundersøkelse i forbindelse med prosjekt Alumnløft

Den består av totalt 17 spørsmål, 3 på første siden og 14 på side 2. På den siste siden kan du komme med tilbakemeldinger om du ønsker, og sende inne skjemaet. Når du har trykket send vil du få opp en link til et skjema hvor du kan legge igjen e-postadressen din for å være med i trekningen av premier. På denne måten ivaretar vi din anonymitet, og svarene du har avgitt vil ikke kunne kobles tilbake til deg.
Spørreundersøkelsen tar i underkant av 10 minutter å gjennomføre, og avsluttes 24.10.2021.