Camilla er tilsett som organisasjonsrådgjevar i 60% stilling frå 1. januar til 31. september 2022. Medan Helene og Kari Anne kjem til å bli involvert meir i Landsleir no framover, skal Camilla arbeide med arrangementa, prosjekta og ikkje minst oppfølging av klubbane. 

Vi ønskjer Camilla velkomen og gler oss til januar!