Kunne du tenkje deg å bli med på å utforme årets Storkurs? Nikkar du ja til spørsmåla over? Såfall manglar vi nokre engasjerte sjeler til å bli ein del av årets arrangementskomitè til Storkurs, og kanskje er det akkurat DEG vi leitar etter!

Arbeidet er frivillig og handlar om forberetning til Storkurs. Her vil oppgåvene være å planleggje og organisere kurset. Saman med resten av komiteen skal vi sikre for at årets Storkurs blir årets beste kurs! Her skal vi jobbe med underhaldning, logistikk og beredskap for å nemne noko. 

Har du nokre spørsmål? Eller viss dette høyrast spannande ut, så send ein mail til Amalie der du skriv litt om deg sjølv på amalie.jakobsgaard@4h.no

Vi gleda oss til å høyre frå deg!