Prisen er på kroner 20.000 og deles ut annet hvert år ved 4H Norges landsmøte, prisen ble første gang delt ut i 2008. I tillegg til gården, vil fylkeslaget i gårdens hjemfylke motta kroner 5.000.

Vi håper prisen vil fremme et godt samarbeidet mellom 4H i fylket og 4H-gårdene.

4H-gårdene fremmer sitt kandidatur ved å sende søknad til 4H i fylket, som igjen nominerer en gård til kåringen. En jury oppnevnt av sentralstyret tar den endelige avgjørelsen på hvem som skal tildeles prisen Årets 4H-gård 2022.

Fylkeskontorene må fremme fylkets kandidat for juryen innen 10.juni 2022.

Nominasjoner sendes til fagrådgiver Irene Pande på e-post irene.pande@4h.no.

Kriterier for å bli kåret til Årets 4H-gård er:

  • Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år.
  • Gården må samarbeide med en eller flere 4H-klubber.
  • Gården må i et normalt år (uten korona) delta i Gøy på landet og markedsføre 4H aktivt.
  • Gården må være synlig i media minst en gang per år.
  • Gården deler egne erfaringer med andre gårder, og i nettverket.