4H Sogn og Fjordane og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har eit godt samarbeid om gåvetildeling til 4H-klubbane, og vi held fram med gjeldande praksis der 4H-klubbane søkjer om gåvemidlar til fylkesstyret. 

I år har vi fått kr 400 000 til fordeling til 4H-klubbane og tiltak i 4H Sogn og Fjordane som er retta mot 4H-klubbane. Vi er glade for det og dette blir det mykje god 4H-aktivitet av!

 

4H-klubbane må hugse å søkje om gåvemidlar innan 1. juni, her kan du lese meir om søknaden og finne søknadsskjema.