Ei helgesamling til inspirasjon og fagleg oppdatering for dei vaksne i 4H. Viktig møtestad for klubbrådgjevarar og andre frivillige i organisasjonen. Vanlegvis første eller andre helga etter nyttår.