Dere deltar på deres eget kurs på egen pc, både fredagen og lørdagen.
Det blir ingen felles del i år. Vi deler dere opp i de ulike kursene begge dagene, fordi det er mer lærerikt for dere deltakere å være inndelt i mindre grupper. 


Instruktørene har laga gode opplegg som di ser frem til å dele med dere. Slik at dere vil få et godt faglig påfyll, og læring i god miks med aktivitet og å ha det kjekt i lag. 

Våre flinke instruktørar er klare til å gi deg en kjekk introduksjon til ditt styreverv.  Programmet finner du litt lengre nede på siden.


TEAMS-linkene

Link til TEAMS-kursene finner du under hvert kurs, i tillegg vil alle som er påmeldte få informasjon med link til nettsiden.


Ta med deg:

  • Pc/Chromebook
  • Noe å drikke
  • Skrivesaker
  • Godt humør
    - og ha gjerne på kameraet, da det er mye kjekkere å snakke til bilde av dere enn til sorte skjermer.

KURSADMINISTRATOR/KONTAKTPERSON : 
Iris Merete Natten Frydenlund - Mobil nummer 971 71 419


Arrangør:     4H Rogaland
Når:              Fredag 18.februar kl 18-20.00
                      Lørdag 19.februar kl 10.00-14.30
Sted:             Digitalt på TEAMS
Pris:              1.000,- kr pr. klubb, inkludert fylkesårsmøte søndag 20. februar


Program - oppdatert 17.feburar 2022


Program for styrevervkurs

 


Styrevervkurs 2022


Nyvalgt leder / nestleder
Dette er kurset for deg uten ledererfaring. Hvordan lede ett møte? Hvilken oppgave og ansvar følger vervet? Hvordan få til et godt samarbeid med resten av klubben og klubbstyret? Delegering av ansvar.

Kursinstruktør: Andreas Ølvestveit og Benjamin Oliversen

Link til TEAMS for Ledere/nestledere finner du her


Kasserer 
Kurset inneholder regnskap og budsjett, vi gjennomgår oppgaver og ansvarsområder som følger dette vervet. Hvordan kan klubben få inntekter? Økonomisk planlegging, årsavslutning og rapportering.

Du kan laste ned kassererboka her
Kursinstruktørarar: Eilen Lindal og Alf Slettebø

Link til TEAMS for kasserere finner du her 


Sekretær
For å dokumentere hva som skjer i klubben trenger du oversikt. Gjennomgang av møteboka, innkalling, referat, medlemsregister, årsmelding og årsplan.

Du kan laste ned møteboka her

Kursinstruktør: Janniche Bergås
Link til TEAMS for sekretærer finner du her


Styremedlem
…er ofte første verv for mange. Innføring i styrearbeid generelt. Hva kjennetegner de forskjellige verva? Styremedlemmet må sette seg godt inn i det de andre i styret gjør og være klar til å overta deres ansvar når det blir nødvendig.

Kursinstruktørarar:  Lisa Jonetta Ølvestveit og Helle Skretting
Link til TEAMS for styremedlem finner du her


Startkurs i styrearbeid
Her starter vi med grunnleggende informasjon om hva det vil si å være i et klubbstyre, hva 4H er og hvordan drive en 4H klubb.

Kursinstruktørarar:   Hjalmar Ølvestveit og Oline Johnsen
Link til startkurset på TEAMS finner du herArrangementsledelse og Friluftheltkurset er dessverre avlyst på grunn av for få deltakere.


Styret i 4H Rogaland besluttet fredag 14.01.22 at årsmøtet og styrevervkurs blir gjennomført digitalt på grunn av gjeldende smittevernregler. 


Vi oppfordrer dere til å sitte sammen med andre fra klubben/ eventuelt i fra naboklubber for å få det litt mer sosialt sammen, og kanskje dere kan avslutte kurset med en kjekk aktivitet.


Å «læra ved å gjære» er mottoet vårt, og når du har et styreverv får DU virkelig lære hva det vil si å drive en 4H klubb. Og på styrevervkurset vil du lære hvordan du kan utføre ditt verv på en god måte, og hvilket ansvar du har i styret.


Iris Merete Natten Frydenlund - Instruktøransvarlig

Mobil: 97171419 Epost: iris.natten@outlook.com

Anne-Berit Ånestad Brovold - Organisasjonsrådgiver

Mobil: 41207839 Epost: anne-berit.brovold@4h.no


VELKOMMEN PÅ KURS!