Skaff deg oversikt

For å ha god kontroll på kva som gjerast, er det lurt å klikke seg gjennom systemet i god tid før fristen. Årsmelding og oppdatering av verv også skje via "Min side".

  • Årsmelding 2021
  • Oppdatering av verv (nyvalt styre i klubben)

For detaljert rettleiing klikk her.  

Delta på digitalt klubboppfølgingsmøte 

Fylkesstyret og tilsette arrangerer digitalt møte i starten av november. Her vil vi gå gjennom kva som skal gjerast og korleis. Det blir også høve til å stille spørsmål. 

Kvifor er 1. desember absolutt siste frist?
Ein viktig del av årsmeldinga er frå i år å rapportere kva frifondstøtta er brukt til. Dersom klubben fekk tildelt frifond i fjor, fekk de desse utbetalt  i desember same år. 

Det er Landsrådet for barne og ungdomsorganisasjoner (LNU) som kvart år tildeler frifondsstøtte til 4H Norge. 4H Norge vidareformidler så til klubbane. LNU har sett ein frist for utbetaling til klubbane og for tilbakebetaling av ubrukte midler. Denne fristen er i desember. 4H må derfor ha alle tal tilgjengeleg både for innkreving av ubrukte midler og tildeling av ny støtte. 

Viktig: De må nå skrive deltaljert kva pengane er brukt til og kva dette kosta. Sjå eksempel i hjelpetekst (klikk på spørjeteiknet i systemet). Det kan bli kontroll i etterkant, og klubben vil då bli spurt om å vise fram rekneskapsbilag.  

Les meir om frifond her.