Politiattest i 4H

Alle i 4H Norge; 4H-gårdene, klubbrådgivere, ansatte og andre støttespillere som jevnlig har kontakt med medlemmene, må levere politiattest.

4H skal være et trygt sted for våre medlemmer. Vi har fokus på forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og grenseoverskridende adferd. Som et ledd i dette forebyggende arbeidet har 4H krav om at ansatte og frivillige må levere såkalt begrenset politiattest for å kunne arbeide eller være med i organisasjonen.

Politiattestens gyldighet
  • Politiattesten som fremviser skal ikke være eldre enn 6 måneder. Alle som ikke har Politiattest for sitt verv i 4H skal søke om attest. Når politiattesten er fremvist er den gyldig inntil en skifter rolle/verv, da må en søke ny. Dvs. bytter du fra klubbrådgiver B til Klubbrådgiver A eller motsatt, må du framvise politiattest. Det er viktig å krysse av på dette punktet i formålsbekreftelsen (Stillingstype: Kryss av på "nytt verv i frivillig organisasjon")
  • Klubbrådgiver A fyller ut "Bekreftelse på behov for politiattest" for klubbrådgiver B og andre i klubben som trenger dette. Regionkoordinator eller organisasjonsrådgiver kan fylle ut for Rådgiver A og daglig leder på 4H-gård.
  • Daglig leder på 4H-gården fyller ut for sine medhjelpere.

Hvor søker du?

Du finner søknadskjemaet til politiattest på her.

Husk å legge ved bekreftelsen på behov for politiattest, signert av Klubbrådgiver A.

Er du Klubbrådgiver A? 
Da trenger du signatur fra oss på 4H kontoret, send oss en mail på rogaland@4h.no, så sender vi signert skjema til deg!

Levering/fremvisning av politiattest

Det er viktig at det registreres i medlemsregisteret så fort som mulig etter fremvisning.

  • Klubbrådgiver B og andre i klubben viser sin attest til klubbrådgiver A, kan vises via e-post som slettes med en gang etterpå. Klubbrådgiver A registrerer så dette i medlemsregisteret.
  • Ansatte, frivillige på 4H-gårder viser til daglig leder.
  • Klubbrådgiver A viser sin politiattest til organiasjonsrådgiver eller regionkoordinator.
  • Daglig leder på 4H-gård viser til Regionleder i sin region.