Med disse midlene ønsker 4H Norge å skape flere gode opplevelser ute i naturen for våre medlemmer. Alle søkere er garantert tilsagn på minst kr. 1000, men det er mulig å søke om mer.

Søknadsfrist: