Det er så viktig for 4H klubbene å ha engasjerte styrer og medlemmer, samt gode voksne, som bidrar som veiledere for våre medlemmer. Det er derfor gledelig å registrere at mange nye voksne frivillige blir valgt inn som klubb rådgivere. Heldigvis fortsetter også mange av de erfarne klubbrådgiverne, som viderefører mye kompetanse til de nye.

Gratulerer så mye til alle som er valgt til verv på klubbenes årsmøte, enten du skal sitte i klubb-styret eller bidra som klubbrådgiver.

Husk at årets leder/kasserer/sektretær rapporterer regnskap, spesifiserer bruk av frifond, legger ved signert revisjonsberetning, legger inn årets aktiviter og årsrapport for 2023, samt årsplan for 2024 innen 1.desember,

Dette må gjøres for å få beholde frifondsmidler dere har mottatt for å bruke i år.


Ressurssider - 4h
Ressurssidene er for 4H-klubben, fylket, tillitsvalgte og frivillige. Lurer du på hva det vil si å ha et klubbverv? Hva jobber fylkesstyret med? Hva er en klubbrådgiver og hvilke oppgaver har han/hun? Vi håper du finner svar på alt du lurer på, på disse ressurssidene.

Kom i gang som klubbrådgiver
Her finner du 6 trinn for å komme i gang i medlemsregistert mm; for nye klubbrådgivere
 

Hvilke aktiviteter ønsker dere i deres klubb i 2024?

- årsplanen er gjerne ikke helt "spikret" for klubben din enda.
Her finner dere tips som styremedlemmer delte under styrevervkurs i 2021:

tips til aktiviteter