En sak som kom opp på fylkesårsmøtet i fjor var at fylkesstyret i løpet av 2021 i samarbeid med klubbene skal utarbeide en ny rulleringsplan av arrangører for fylkesarrangementer. Dette forslaget er sendt til høring til alle 4h klubbene i Rogaland. Forslaget fins også her (PDF, 80KB)

Grunnlag for planen er å skape mer forutsiktbarhet for nemndene som forhåpentligvis fører til en mer jevnt fordeling. Fylkesstyret vil oppfordre klubbstyrene og klubbrådgivere å diskutere forslaget på styremøte og i nemndene og sende innspill til rogaland@4h.no.

Dessuten har alle mulighet å sende inn saker som en mener fylkesstyret bør ta opp på årsmøtet. Disse kan dere også sende til rogaland@4h.no.

Her kan en lese hva slags saker skal opp på årsmøtet og hvordan en kan sende saker til årsmøte.

Fristen for innspill til rulleringsplanen og for å sende inn prinsipielle saker til fylkesårsmøte er 20. november 2021. Andre saker kan sendes inn til 15. februar 2022.