Fokus på bærekraft & tilskudd

Ikke vent, sett i gang nå! Bli med på høstens kursrunde som gir en innføring i hvordan bærekraftige aktivitetsarenaer kan finansieres med tilskudd. En bærekraft aktivitetspark bruker flis av trevirke som godkjent fallunderlag.

Kun bruk av naturprodukter. FN’s bærekraft mål. Flere av de 17 temaene blir ivaretatt med etablering av bærekraftige nærmiljøanlegg.

4H først ute!

4H i Troms er først ute med fokus på bærekraftige naturtiltak med bruk av lokale tømmerstokker og lokal og kortreist flis som godkjent fallunderlag. Nordreisa og Tromsø er best i klassen! Av og med natur og absolutt kortreist, nesten ureist. I tillegg kan dette nesten fullfinansieres med flere og ulike tilskuddsordninger.

Daglig leder i 4H Troms, Hilde Ovesen, gleder seg til neste vår, sommer og høst da det planlegges etablering av natur - folkehelseparker ved tre 4H klubber i både Tromsø og Nordreisa, dette er klubbene Polarstjerna 4H, Reinrosa 4H (begge i Nordreisa kommune) og Framsyn 4H på Vikran i Tromsø kommune. To av parkene etableres i dialog med de lokale barneskolene

 

Fakta om tilskudd kurset
Dagskurs: Kl. 10.15 – 15.15
Påmelding: www.bojl.no/pamelding
Deltakerpris: Kr 2.990,- (avgiftsfritt).
Inkluderer: Kursavgift, enkel lunsj, kaffe /te og et veldokumentert elektronisk kurs - kompendium. Inkluderer ferdig søknad fra A til Å til et tilskudd - finansiert uteanlegg med alle nødvendige vedlegg. 

Vestnes, Møre og Romsdal. Onsdag 18. oktober 2023. 

Førde, Sogn og Fjordane. Torsdag 19. oktober 2023.

Bergen, Hordaland. Fredag 20. og lørdag 21. oktober 2023.

Stavanger, Rogaland. Mandag 23. oktober 2023.