Søndag | Icebreaking


 • Bli kjent med andre leirdeltakere gjennom aktiviteter
 • Fylkesfoto
 • Kom i orden på leirplassen

Mandag | Workshop


Leirdeltagerne skal lære ved å gjøre, ved å teste ut ulike aktiviteter:

 • Jakt og fangst gjennom historien
 • Bakst på tradisjonsvis
 • Dans og musikk
 • Tradisjonshåndverk
 • Seterkultur

Her skal du få bruke de ulike sansene som å lage, smake og å gjøre ulike ting som du kanskje ikke har gjort før. Det er mulighet til å fordype deg og forhåpentligvis har du med deg et flott minne hjem fra leiren.


Tirsdag og onsdag | Tur- og aktivitetsdag


Leirdeltakerne deles i to grupper, som deltar på hver sin tur/aktivitet hhv. tirsdag og onsdag.
 1. Juvflye med tur til Galdhøpiggen eller Klimapark 2469.
 2. Lomsdag 

Torsdag | Åpen dag


Det blir åpen dag med besøkende og ulike aktiviteter.

 • Stands av ulike lag og foreninger
 • Besøk av slekt og venner
 • Volleyball
 • Tautrekking

Fredag | Finaledag og avslutning


 • Finaledag
 • Avslutningsseremoni
 • Takk for denne gang!