«Insporama» er årets happening for voksne frivillige i 4H!

Navnet er satt sammen av «inspirerende» og «orama», som betyr skue eller syn. For 4H betyr det inspirasjon for framtida. Bli med! Ta med en 4H-venn.

Vi samler for første gang frivillige fra hele landet til en samling for klubbrådgivere, fylkesstyrerepresentanter, 4H-gårds folk, andre 4H-frivillige og sentralstyret.


Pris


Fylkesstyrerepresentanter: kr 2000,- inkludert reiseutgifter for rimeligste reisevei (pris for fem fra fylkesstyret, ut over fem deltakere betaler fylket full pris).

Andre deltakere: kr. 3000,- inkludert reiseutgifter for rimeligste reisevei.

Vi ønsker å holde en lav deltakeravgift slik at flest mulig har mulighet til å delta, vi oppfordrer dere derfor til å dele rom med en 4H-venn.

4H Norge dekker de ytterligere kostnadene ved arrangementet, samt utgiftene for Sentralstyret og fagansatte.

Ved påmelding etter 1. april vil det være et påslag på kr. 500,- og ved avmelding refunderes 80% av avgiften innen 1. april. Etter 1. april vil hele deltakeravgiften måtte betales.


Påmelding


  • Påmeldingsfrist 17. mars.  (NB! Fylkeslag med årsmøte etter denne dato kan melde seg på etter fristen og slippe å betale ekstra avgift på kr. 500)
  • Legg inn hvem du vil dele rom med i friteksten på selve påmeldingen.
  • Det er tillegg for enkeltrom, med unntak av deltagere med særskilte behov (oppgi dette i friteksten).

Program


I programmet vil dere se den overordnede planen. Ytterligere beskrivelser av innhold finner dere ved å trykke på de ulike boksene under. I tillegg til dette vil det være tid til cafédialog med erfaringsutveksling, opplæring i samvirkemodellen og presentasjon av 4H sitt innsiktsarbeid med mer. Vi tar forbehold om endringer.

Fredag:
Kl. 17.00 registrering
Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Velkomst ved styreleder og generalsekretær
Kl. 20.00 Poengjakt (vi løser oppgaver i grupper og kommer til å være litt inne og litt ute) og sosialt

Lørdag:
Kl. 08.00 Frokost
Kl. 09.00 Felles start
Kl. 9.15 Parallelle sesjoner
12.00 Lunsj, fylkesvis
13.00 Parallelle sesjoner
18.00 Fritid
19.00 Festmiddag og sosialt

Søndag:
08.00 Frokost
09.00 Parallelle sesjoner / Landsstyremøte
12.00 Lunsj
13.00 Avreise

NB! LAndsstyremøtet varer til kl. 14.00.


MORSOMT  - FLEKSIBELT - LÆRERIKT - INSPIRERENDE