Buss med Juel Johansens bussreiser til Lom og Nordisk leir.
Kostnadsfritt for medlemmer fra 4H Østfold.

Avreise lørdag 8. juli
Hjemreise lørdag 15. juli