Dette er påmeldingen til voksenledere som skal delta på Aspirantleir 2023.

Voksenledere uten medlemsnummer melder seg på ved å sende påmelding med kontaktopplysninger til organisasjonsrådgiver Kent Trinborg: kent.trinborg@4h.no

Tid og sted
Fredag 09. til søndag 11. juni på Fangekasa Misjonssenter i Aremark.
Ankomst fredag kl. 17:00
Avreise søndag kl. 15:00

Voksenledere
Alle klubbene må stille med minimum én voksenleder pr. ti 4H-ere. Dvs. to voksenledere fom. 11. deltaker, tre fom. 21. deltakere osv. Det anbefales å ha flere på aspirantleir, siden mange er veldig unge og ikke er så vant med å være på leir. Alle voksenledere må være over 18 år. Minimum én av klubbens voksenledere (klubbens hovedleder) må være over 20 år, helst flere. Vi håper alle 4H-ere som er aspirantledere blir med på leiren, men disse teller ikke som voksenleder.

Kontaktinfo

Leirsjefer:
Eva Marit Kristoffersen                             40020545

Eva.m.96@hotmail.com

Rebecka Marie Nilsen                             91765512

Rebeckamr@hotmail.com