Fredag 15. november møttes 110 festkledde gjester på Drivern – Onsøy Golfklubb for 4H-årets mest høytidelige begivenhet, nemlig plakettfesten. Hedersgjestene var de 30 ungdommene som ble tildelt 4H-plaketten, en utmerkelse som henger høyt i organisasjonslivet. Plakettmottakere representerer samfunnsengasjert ungdom med klare mål i livet. Dette er ungdom som en ofte ser igjen i ledende samfunnsposisjoner senere, og mange av våre mest kjente politikere har 4H-bakgrunn. Det er i år totalt 39 plakettmottakere fra 20 av Østfolds 32 4H-klubber.

Kvelden bød på middag, underholdning, festtaler og tilbakeblikk på 4H-ernes år i organisasjonen. I tillegg til plakettmottakerne og deres foreldre, var varaordfører i Fredrikstad kommune; Siri Martinsen, fylkespolitiker Johan Edvard Grimstad, Kjell Einar Huseby fra Østfold Bondelag og representanter fra fylkesstyret i 4H Østfold med fylkesstyreleder Nina Granum i spissen, på plass for å kaste glans over begivenheten.

Kolberg 4H hadde det praktiske ansvaret for festlighetene, og kveldens konferansierer var 4H-erne Andrea Skogen Hermansen og Gustav Haviken-Bjørge. Kvelden ble avsluttet med overrekkelse av 4H-plaketten til stolte 4H-ere, hyppig avfotografert av kanskje enda mer stolte foreldre.