55 deltakere fra 20 av fylkets klubber var tilstede de 2 dagene på Scandic Brennemoen på Slitu og alle bidro til innholdsrike dager med mye erfaringsutveksling og gode diskusjoner i gruppearbeidet.

Lørdagen var satt av til erfaringsutveksling. Det var lagt opp til 5 grupper og 5 temaer som utgangspunkt for diskusjon. Fylkesstyret og ansatte hadde ansvar for å styre samtalene og sørge for god flyt. Etter å ha jobbet gjennom notatene sitter vi igjen med masse tilbakemeldinger og innspill vi vil benytte i det videre arbeidet. Tilbakemeldingene har vært gode både på arbeidsform og innhold. 

Etter gruppeoppgavene ble det en innendørs natursti med grupper på kryss og tvers av klubbene. Middagen på kvelden var både smakfull og hyggelig. Såpass hyggelig ble det at enkelte ble sittende til litt utover natta for å prate 4H. Noen så også sitt snitt til å lire av seg en vits eller to.  

Trond "Kurte" Andreassen (bildet) var et populært innslag på klubbrådgiverkonferansen 2020. Hans innlegg søndag formiddag som handlet om "det å gjøre en forskjell" både inspirerte og engasjerte. Det er liten tvil om at klubbrådgivere som ser alle i klubbene sine og som er gode aktive bidragsytere, bidrar til veldrevne klubber med masse aktivitet. Flere har gitt positive tilbakemeldinger om et budskap fra Kurte, som traff dem rett i hjertet. 

På søndag fikk også besøk av Sigurd Bekken Woldengen fra arbeidsgruppa 'digitale prosjekter'. Her ble det utvidet tid til spørsmål om prosjektplattform og oppdragsbank, noe deltakerne hadde tydelig behov for. Temaet er hyppig diskutert og det er etterspurt mer informasjon. 4H Østfold legger en plan for gjennomføring av oppfølgingskvelder ute hos klubbene i mars. 

4H Østfold takker for deltakelsen og innsatsen i helgen. Dette vil bidra til å gjøre det enklere å stake ut kursen for det videre arbeidet.