Det blir kurs i smiing i Saksumdal! Lær å smi små smykker og kroker hos smed Åge Steinslett!
Kurset er GRATIS!

Kurset varer inntil 4 timer, holdes Smed Åge Steinslett i smia hans i Saksumdal. Kurset er GRATIS, og det eneste deltagerne trenger å ta med seg er nistemat og drikke! På dette regionkurset får klubbene Maiblomen 4H i Saksumdal, og Smørøye 4H på Dokka delta med inntil 6 deltagere på hvert kurs hver for seg.

Ta kontakt hvis det skulle være noen spørsmål til aurora.rotnes@4h.no, Vi gleder oss til kurs!

Kurset er avlyst.