Fylket organiserer felles transport til/fra leiren og rekrutterer voksenledere. Det er en hovedleder, mens resten er med i ledergruppa. Vi trenger en leder per 15 deltaker. Det kan også være vi trenger noen medfølgere for deltakere med ekstra behov. Disse kommer i tillegg 

Med bakgrunn i registeringsskjemaet under setter fylkesstyret sammen de vi mener vil fungere best sammen i en ledergruppe. Vi vil gi dere en tilbakemelidng så fort fylkesstyret har tatt en avgjørelse. 

Fylket betaler for leiren og transport (kjører du selv dekker vi det som det koster å være med fellesreisa). 

Frist for å melde interesse for å være voksenleder er 1. april

svarskjema voksenleder