NOMINASJON AV KANDIDATER TIL FYLKESSTYRET 4H OPPLAND

Valgkomiteen er i gang med arbeidet sitt fram mot fylkesårsmøtet i 2023. Dette brevet sendes til alle klubbrådgivere og ledere i 4H klubbene i Oppland slik at dere kan nominere deres kandidater til de ulike styrepostene i 4H Oppland.

Valgkomiteen består av Gunhild Dahle, Ihle 4H (leder), Siri B. Kvandalsvoll, Fjelldronning 4H/OPAL 4H, Anne Finnbråten, Furustrand 4H/Valstad 4H-gård

Fylkesårsmøtet er på Norsk Vegmuseum, Lillehammer, lørdag 16. mars 2024.

4H Oppland trenger motiverte og gode kandidater som ønsker å stille til valg for å gjøre en innsats for 4H i fylket. Spesielt ønsker vi at klubbene kommer med forslag på kandidater i medlemsalder. Vi er spesielt på jakt etter noen med økonomisk bakgrunn. Er det noen i foreldregruppa som dere kjenner til er det fint om dere sender inn navn til valgkomiteen.

Kandidatene som dere foreslår, behøver ikke å være spurt på forhånd. Denne jobben tar valgkomiteen.

Det er ca. 6 styremøter i året, for det meste på Lillehammer eller på teams. I tillegg er det ønskelig at styremedlemmene kan delta på regionmøter i sin region og høstfester (2-3 stk).

Det er viktig med en god og bred erfaringsbakgrunn for de nye og sittende medlemmene i styret.

Vi håper at din klubb har kandidater som kan være med å videreutvikle 4H.

Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt på mail eller telefon med en i valgkomiteen.

Ser fram til å høre fra dere. FRIST 1. FEBRUAR

Kontaktinformasjon:                                                                             

Gunhild Dahle                                             gunhilddahle@hotmail.com      91 82 98 96

Siri B. Kvandalsvoll                                     Siribk@hotmail.no                       91 71 00 40

Anne Finnbråten                                        annesinpost63@gmail.com       99 45 20 94

 

Med hilsen

Gunhild Dahle

Leder av valgkomiteen