4H Oppland viderefører opplegget for seniorer i fylket og tilbyr også i år inntil 20 stykker å bli Trivselsagent. 

For 1000 kr får du to helgesamlinger på en hytte, en hettegenser og halv pris på fylkesleir. 

Fyll ut skjemaet om hvorfor du vil bli med som Trivselagent i 2024

Svarfrist 1. mai 

Skjema Trivselsagent

 

preview