Utstyr: Tau

Beskrivelse: Denne leken kan gjennomføres mange forskjellige steder, men det er lurt om det er en relativt stor og flat plass som har likt underlag.

Gjennomføring: Midten på tauet skal ligge på et merket sted på bakken. Når første personen på det ene laget krysser dette merkede stedet har det andre laget vunnet.