Siden han ble 4H-medlem som ung gutt har han hatt et stort engasjement for 4H, som har vart gjennom flere tiår. 4H har en stor plass i hans hjerte, og organisasjonen har gitt ham mye glede, gjensidig inspirasjon og vennskap.

- Lite ante vel jeg, da jeg som 11-åring ble medlem i Liv og Leik 4H, og sju år senere startet Innsats 4H, hva dette skulle bety for meg resten av livet; frivillig arbeid i og for en fantastisk organisasjon - i fellesskap med positiv ungdom. Jeg vil dele prisen med alle jeg har møtt gjennom mitt 4H-liv, og det at jeg får prisen i Frivillighetens år, gjør det enda større, sa en rørt og stolt Kristian Haave.

Kristian Haave har hatt utallige verv, enten som leder eller medlem, i hovedkomiteer for både aspirant- og fylkesleir. Gjennom sin mangeårige innsats har han også hatt flere andre verv, både som fylkesstyreleder, landsleirsjef, reiseleder, ordfører i 4H Oppland, leder for 4H Norge sin valgkomite – han har også vært deltidsansatt i 4H Oppland.

Dette er ikke første utmerkelsen Kristian Haave får for sin fantastiske innsats for 4H. Allerede i 2004 fikk han tildelt 4H Norge sin æresdiplom. Som aktiv samvirkebonde med mange tillitsverv, har han bygd opp et godt nettverk som hadde uvurderlig betydning for 4H, da organisasjonen var inne i en kritisk fase i begynnelsen av 200-tallet.

Skaper trygghet

Kristian Haave er en kunnskapsrik og trygg person, som har en lun og rolig væremåte - alle blir sett og hørt. Mange har lært mye av å sitte i ulike komiteer og styrer sammen med ham.

Gjennom mange år har han vært hovedleder for 4H Oppland på landsleir og nordisk leir. Han har også vært hovedleder for Norge på nordisk leir. Som leder på leir har han skapt samhold og trygghet hos leirdeltakerne.

- Å lære ved å gjøre gjelder fortsatt – uansett alder. Alle har behov for å oppleve mestring og ha følelsen av å være god nok. Særlig i barne- og ungdomsårene, kan dette utgjøre en stor forskjell. I 4H er dette mulig. Her er det plass til alle. Det er ingen reservebenk i 4H, sa en engasjert Kristian Haave.

Takket familien

Gjennom sine utallige tillitsverv i 4H har familien støttet ham og gitt ham full oppslutning til å vie så mye tid til organisasjonen. 4H-familien har vært en viktig ressurs for 4H generelt – de har også flere ganger vært vertsfamilie for 4H-ungdommer som har vært på utveksling i Norge.

Videre lykkønskninger

Kristian Haave sin 4H-reise har vært fantastisk, og han vil følge organisasjonens arbeid videre.
- Lykke til med deres videre arbeid, både med landsmøtet, landsleir og arbeidet med å bli større, smartere og mer synlig. Tørr å prøve! Og ta vare på 4H sitt varemerke og kvalitet. Alle er gode nok for dette fellesskapet som 4H representerer, avsluttet Kristian Haave til stående applaus fra landsmøtesalen.

To menn står sammen på et podium. Den ene deler ut pris og blomster.

Styreleder Martin Holmen overrakte prisen for æresmedlemskap til Kristian Haave.