Stammeskivekonkurranse

Utstyr: En stammeskive eller en plankebit til hver deltaker (tykkelse ca 2-3cm, arealet må være stort nok til å sette begge fotsålene på)

Beskrivelse: Flat område, gjerne gressmatte

Gjennomføring: Hver enkelt deltaker får utdelt en stammeskive. Gruppene stiller opp langs en startlinje og konkurrerer mot hverandre. Målet er å forslytte hele gruppa via stammeskivene til en markert mållinje uten å berøre bakken. Tenk på å hoppe over ei elv tørrskodd. Berører en av deltakerene bakken må hele laget tilbake til start og begynne på bytt. Første gruppe over mål og alle stammeskiver ferdig stablet rett over målstreken har vunnet!

Kilde: treveven.no