Vi gleder oss til feire plakettmottakerne våre i fylket! Mer informasjon om plakettutdeling og gjennomføring av seremoni kommer nærmere.