Pallevandring

Utstyr: Paller i tre. Antall paller bestemmes av at alle deltakerene skal kunne stå på en/flere paller men en sendes framover i rekka. Vi har brukt 3 paller pr lag med intill 10 personer. Kan være lurt å ha hansker for å unngå småsår/fliser. Sjekk at pallene er intakte og at ingen spiker stikker ut.

 

Beskrivelse: Flat område, gjerne gressmatte

Gjennomføring: Gruppene får tildelt det nødvendige antall paller. Stables opp rett bak startlinja. Gruppene stiller opp langs en startlinje og konkurrerer mot hverandre. Målet er å forflytte hele gruppa via pallene til en markert mållinje uten å berøre bakken. Tenk på å hoppe over ei elv tørrskodd. Berører en av elevene bakken, må hele laget rykke tilbake til start med pallene, og begynne på nytt! Første gruppe som har alle deltakere og alle paller ferdig stablet rett over sluttstreken har vunnet.

Kilde: treveven.no

Kilde: uteskoleveven.no