Orientering

Utstyr: Mobil

Gjennomføring: Last ned appen fotspor, og bruk redigeringsverktøyet for å lage ei løype i nærområdet som deltakerne kan prøve seg på. Her kan man velge mellom å åpne poster ved interessante steder, lage en skattejakt, natursti eller en historisk vandring.

Deltakerne må laste ned appen på mobilen sin, også blir første post tilgjengelig for deltakerne. Når de har funnet første post vises den neste!

https://fotspor.mobi/#/