Konglestafett

Utstyr: Kongler, bøtte el. trestamme

Beskrivelse: Denne leken kan gjennomføres hvor som helst. Merk et sted som en startstrek, og et sted de skal løpe til, og lag en blink om det er med ei bøtte, en trestamme eller noe liknende.

Gjennomføring: Del inn i lag, for eksempel 4 pr lag. Løp bort til en stubbe, et tre eller liknende. Kast tre kongler - oppi ei bøtte eller blink på en trestamme - og løp tilbake. For hver bom er det strafferunde, rundt treet eller rundt en stubbe mens man holder pekefingeren på stubben.