Hvor gammelt er et tre?

Utstyr: En trestamme, utskrift av hvordan man kan se hvor gammelt et tre er?

 

Beskrivelse: Denne leken kan gjennomføres hvor som helst.

Gjennomføring: Laget må gjette hvor gammelt et tre er ved hjelp av utskriften under. Det laget som kommer nærmest rett svar vinner!

http://www.uteskoleveven.no/uteaktiviteter/article.asp?Data_ID_Article=179&Data_ID_Channel=1