Ofte oppdages det at medlemmer står med feil kategori fordi søsken som har vært definert som hovedmedlem har sluttet. Det kan også være at nye medlemmer er meldt inn som hovedmedlem selv om de har søsken i 4H.

 

Hver klubb må sjekke om kategorien søsken og medlemskontigent stemmer. Dette finner man om man tar ut høstfestliste fra klubben sin, eller om man sjekker fanen «Tjenester». Her ser du også om de ligger inne med medlemsblad «Aktivitet», som legges på hovedmedlem og ikke søsken. Det kan være dette har forsvunnet når et medlem har gått fra søsken til hovedmedlem.

 

Husk! Skal du ikke være medlem lenger? Da må du varsle 4H Norge på E-post: kontingent@4h.no

 

Plakettmottakere omdefineres som alumner i OPAL!

                         «Gjør det beste lenger»