Guri Årnes fra Lillehammer ble i helgen valgt til ny leder i 4H Oppland. Guri er opprinnelig fra Fåvang, har bodd mange år på Eina og de siste ti årene på Lillehammer. 
«Jeg brenner for barn og unge, at de skal ha et meningsfullt fritidstilbud og gleder meg til å ta fatt på ledervervet» sa Guri da hun takka for tillitten etter å ha blitt valgt. 

Dette var andre året 4H Oppland arrangerte fylkesårsmøtet digitalt. Det viser at 4H er en lærende organisasjon som ikke lar seg stoppe av alle restriksjonene som har omgitt oss det siste året.

Koronapandemien har satt en stopper for mye aktivitet i 4H, spesielt samlinger som kurs og leir på fylkesnivå innledet avtroppende fylkesstyreleder, Synnøve Bratvold, da hun åpnet fylkesårsmøtet. Samtidig var hun imponert over all aktivitet som klubbene har gjennomført det siste året. De har vært kreative og løsningsorientert der de har gjennomført digitale klubbkvelder med kahoot og andre aktiviteter. Det har vært mye friluftsaktiviteter og i fjor sommer var det mange klubber som hadde overnattingsturer, spesielt med hengekøyer som har blitt veldig populært.

2020 ble et revolusjonerende år. Alle 4H-ere gjennomfører hvert år et selvvalgt 4H-prosjekt. I mange år har det vært etterlyst en digital løsning som en erstatning til de tradisjonelle prosjektheftene. Dette har slått godt an og det har vært morsomt å jobbe med prosjekter nå når en har mange «oppdrag» å velge mellom fra oppdragsbanken.

Alle klubbene fikk til å gjennomføre den tradisjonelle høstfesten selv om det stort sett var kun for medlemmer. Prosjektene ble sendt inn digitalt til vurdering. Noen hadde digitale høstfester der de fortalte om hva de hadde gjort. Andre gjennomførte på tradisjonelt vis med utstilling, underholdning og servering. Alt ettersom hvor stort smittepress det var i samfunnet rundt de ulike klubbene.

4H Oppland ønsker seg flere klubber og medlemmer. Vi ha sett en nedgang de siste årene. Den vedtatte handlingsplanen er ambisiøs. Målet er å få opp igjen aktivitetene i områder der 4H aktiviteten har ligget nede.

Fylkesstyret i 4H Oppland består nå av:

Guri Årnes, Lillehammer

Alina Isum, Laugen 4H – Vinstra

Ingebjørg Ulset, Tingelstad 4H – Brandbu

Kristin Alfstad, Furustrand 4H – Øystre Slidre

Inger Strand, Slidre 4H – Vestre Slidre

Espen Strømsnes, Skautrollet 4H – Eina

1. vara Maren Halvorsrud, Sølvpilen 4H - Østre Toten

2. Synnøve Bratvold, OPAL 4H - Jevnaker