Edderkoppnett

Utstyr: Tauverk til knytting av edderkoppnettet (10–12 mm tykt nylontau

duger). Det enkleste å lage, er kvadratisk nett (jmfr bildet). Ønskes

et nett med mer variabel størrelse på hver rute, kan man for eksempel starte med en fast ring i midten (gammelt sykkeldekk el.) med diameter stor nok til at en person kan passere, og jobb utover fra denne. Til å spenne opp nettet trengs to trær eller stolper med 2–3 meters avstand imellom. Unngå skarpe/spisse steiner under nettet

 

Beskrivelse: Flatt område, skogbunn uten skarpe steiner/gressmatte/grus..

Gjennomføring: Still opp gruppen på edderkoppnettets ene side. Forklar at de kun kan ”bruke” én rute hver til passering, og at det blir trekk i poeng (for eksempel 5 poeng pr. berøring) om de kommer borti nettet ved passering. Hele gruppa skal gå igjennom selv (hullene nærmest bakken), eller bli løftet av de andre deltakerne (hullene høyere opp i nettet) fra den ene siden av det oppspente edderkoppnettet til den andre siden, uten å ha vært borti trådverket! Ta tiden. Stilkarakter og problemløsningspoeng kan også gis slik at det blir en samlet vurdering av gjennomføringen.